Φωτογραφίες των Hello Venus από fan events.

12/30/2012 08:05:00 μ.μ. | | | | | | | 0 Comments

Φωτογραφίες από πρόσφατα fan events, από το πιο όμορφο φετινό Rookie group.

Κλικ για πλήρες μέγεθος:
Alice (22)

Lime (19)

Nara (21)

Yoo Ara (20) (Leader)

Yoonjo (20)

Youyoung (17)
Alice

Lime

Lime

Nara

Nara

Nara

Yoo Ara

Yoonjo

Youyoung

0 σχόλια: