Φωτογραφίες από το Android App των T-ara, μέρος 1 : Areum, Hyomin, Qri, Soyeon

12/16/2012 11:14:00 μ.μ. | | | | | 0 Comments


Φωτογραφίες από το επίσημο android app των T-ara.Areum - 18

Hyomin - 23

Qri - 26

Soyeon - 25
Areum

Areum

Hyomin

Hyomin

Qri

Qri
Soyeon

Soyeon

0 σχόλια: